Các giai đoạn ra quyết định trong quản lí chuỗi cung ứng

Quản lí chuỗi cung ứng thành công đòi hỏi nhiều quyết định chính xác liên quan đến sự lưu chuyển thông tin, hàng hóa và nguồn vốn. Mỗi quyết định đều ảnh hưởng đến thặng dư của chuỗi cung ứng. Các quyết định trong chuỗi cung ứng được chia thành 3 nhóm, hay 3 giai đoạn, phụ thuộc vào tần số của từng quyết định và thời gian mà các quyết định đó ảnh hưởng đến toàn bộ chuỗi. Bao gồm

1.Giai đoạn 1 – Thiết kế chuỗi cung ứng

Trong giai đoạn này, công ty sẽ quyết định toàn bộ cấu trúc của chuỗi cung ứng trong vài năm tới. Các quyết định sẽ tập trung vào việc xác định cấu trúc của chuỗi, phân bổ nguồn lực trong chuỗi, và các qui trình sẽ được tiến hành như thế nào. Các quyết định chiến lược được thực hiện bởi công ty bao gồm các vấn đề sau : thuê ngoài hay sử dụng nguồn nhân lực sẵn có của công ty, vị trí và năng lực của hệ thống sản xuất, kho bãi và các vị trí khác nhau trong quá trình sản xuất hàng hóa và lưu kho, các loại phương tiện được sử dụng trong toàn bộ khâu vận tải và hệ thống thông tin nào sẽ được ứng dụng.

Ví dụ: Vào năm 2009, công ty PepsiCo đã ra quyết định mua lại 2 nhà máy đóng chai lớn nhất của mình – đó được xem là một kế hoạch trong chuỗi cung ứng hay còn gọi là một quyết định mang tính chiến lược

2. Giai đoạn 2 – Lập kế hoạch chuỗi cung ứng

Vào giai đoạn hai, thời gian thông thường cho các kế hoạch sẽ kéo dài từ 1 quý đến 1 năm. Do đó, cấu trúc của chuỗi cung ứng trong giai đoạn này đa số là ổn định theo thời gian. Mục tiêu là để tối đa hóa thặng dư chuỗi cung ứng được đề ra trong giai đoạn lên Chiến lược của chuỗi cung ứng. Công ty bắt đầu giai đoạn lập kế hoạch với việc dự báo cho năm tiếp theo về nhu cầu và các yếu tố như chi phí, giá cả ở các thị trường khác nhau của công ty. Việc lập kế hoạch bao gồm đưa ra các quyết định liên quan đến thị trường cung ứng khác nhau từ địa điểm, hợp đồng sản xuất đến chính sách hàng tồn kho, thời gian, qui mô tiếp thị cũng như chính sách giá.

Ví dụ : Các quyết định liên quan đến thị trường cung ứng của một công ty thép lớn dựa trên cơ sở sản xuất và mục tiêu sản lượng tại từng địa điểm được thực hiện ở giai đoạn lập kế hoạch chuỗi cung ứng. Tại giai đoạn này, công ty phải cân nhắc các vấn đề như nhu cầu khách hàng không ổn định, tỷ giá biến động và sự cạnh tranh giữa các đối thủ trong một quãng thời gian nhất định. So với giai đoạn thiết kế, khung thời gian thực hiện của giai đoạn này ngắn hơn và có thời gian dự báo chính xác hơn. Trong giai đoạn này, công ty mong muốn có sự hợp tác linh hoạt với các thành viên trong chuỗi và cố gắng tối ưu hóa năng lực của công ty.

Các giai đoạn ra quyết định trong chuỗi cung ứng
Các giai đoạn ra quyết định trong chuỗi cung ứng

3. Giai đoạn 3 – Vận hành chuỗi cung ứng

Đối với giai đoạn này, thời gian ra quyết định là hằng tuần, hằng ngày và dựa trên từng đơn đặt hàng của các cá nhân riêng lẻ. Ở cấp độ vận hành, cấu trúc chuỗi cung ứng chủ yếu tập trung vào việc điều phối và thực thi những chính sách, kế hoạch đã được thiết lập từ 2 giai đoạn trước đó. Mục tiêu của vận hành chuỗi cung ứng là giải quyết tất cả các đơn hàng trong điều kiện tốt nhất có thể. Trong suốt giai đoạn này, công ty phân bố lượng dự trữ hoăc năng suất cho từng đơn hàng cụ thể, thiết lập thời gian hoàn tất đơn hàng, tạo danh sách bốc dỡ tại kho, phân phối đơn hàng cho từng phương thức vận tải và chuyển hàng, tạo lịch giao nhận cho bộ phận vận tải và sắp xếp lịch cho các đơn tái đặt hàng. Bởi vì các quyết định liên quan đến vận hành thường được thực hiện trong giai đoạn ngắn( hằng phút,hằng giờ, hằng giây) do đó có ít sự thiếu chắc chắn liên quan đến thông tin trong nhu cầu của khách hàng so với các giai đoạn khác. Mục tiêu của giai đoạn này là tận dụng sự giảm thiểu trong việc thiếu chắc chắn và tối ưu hóa năng lực của công ty.

Lên chiến lược, hoạch định và vận hành chuỗi cung ứng có sự tác động mạnh mẽ lên lợi nhuận và thành công của toàn chuỗi. Để tìm hiểu thêm các kiến thức về chuỗi cung ứng như qui trình kéo/đẩy, mô hình quản lí trong chuỗi cung ứng…bạn có thể tìm hiểu tại các khóa học Quản lí chuỗi cung ứng SCOR. Đây là tiêu chuẩn quốc tế được áp dụng cho các chuỗi cung ứng của các tập đoàn lớn trên thế giới.

Trích từ giáo trình Quản trị chuỗi cung ứng

                                                                        ĐHQG Tp Hồ Chí Minh