9 ứng dụng của các công ty khởi nghiệp đắt giá tại Việt Nam

5 ứng dụng có ý tưởng đột phá từ các startup trị giá tỷ USD được biết đến trên toàn cầu, và 4 ứng dụng khởi nguồn từ các startup Việt, tạo nên 9 ứng dụng đáng cài đặt trên smartphone trong kỷ nguyên Internet.

AirBnB, Spotify, Pinterest, Grab, Gojek đều là những startup có giá trị hơn 1 tỷ USD, tạo những thay đổi trong thói quen hàng ngày của netizen trong khu vực và toàn thế giới. Tại Việt Nam, những startup khác cũng đóng góp phần quan trọng không kém đối với thế hệ Internet như MoMo, Zalo, Tiki.vn, Now. Cả 9 ứng dụng này đều đáng được cài đặt trên di động để chứng kiến sự thay đổi hàng ngày của ứng dụng Internet tại Việt Nam.

Báo Nhật viết về sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường gọi xe bằng ứng dụng tại Việt Nam

KhoiNghiep – Quốc Gia Khởi Ngiệp