CEO của các trường công lập

Giám đốc điều hành của các trường học là một khái niệm mới thay thế tổng giám đốc truyền thống trong việc quản lý các hoạt động hàng ngày của khu học chánh. Đây là một hệ thống được sử dụng trong các khu học chánh đang gặp khó khăn trong nỗ lực xoay quanh các trường học không thành công. Mục tiêu là đưa các ý tưởng thị trường tư nhân vào hệ thống trường học thông qua một CEO có quyền lực đơn phương để ban hành các cải cách cần thiết. Khái niệm này được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1995 trong Hệ thống trường công Chicago

Chức năng và mục đích

Các chức năng của Giám đốc điều hành khác nhau từ khu học chánh đến khu học chánh. Trong khi Giám đốc điều hành chủ yếu thay thế cả hai vai trò của hội đồng trường và tổng giám đốc, các khu học chánh khác đặt CEO dưới quyền tổng giám đốc và trao quyền cho các hoạt động hàng ngày. Ở Chicago, CEO có quyền chỉ định hội đồng trường. Tuy nhiên, ở các khu học chánh khác có hội đồng trường được bầu, CEO thường được bổ nhiệm bất chấp hội đồng quản trị. Sử dụng một CEO trong một hệ thống trường công lập phản ánh cấu trúc điển hình của một trường bán công, có lẽ, là nguồn cảm hứng cho việc sử dụng một CEO của một trường công lập

Trở thành CEO
Trở thành CEO

So sánh với giám thị

Một CEO khác với tổng giám đốc ở chỗ CEO của các trường có toàn quyền kiểm soát mọi quyết định của khu học chánh, CEO quyết định những quyền nào, nếu có, được giao cho hội đồng giáo dục. Giám đốc điều hành của các trường thường không cần lý lịch trong giáo dục. Mục tiêu của việc thực hiện một giám đốc điều hành của các trường là loại bỏ quyền lực khỏi Hội đồng trường của các khu học chánh không hiệu quả và thay thế bằng một cá nhân để đưa ý tưởng kinh doanh thị trường tư nhân vào hệ thống giáo dục. Đó là một cách để giải quyết sự bất bình đẳng của các trường công lập và cố gắng nâng các trường không đạt đến cấp độ chức năng.

Phát triển mang tính lịch sử

Khu học chánh đầu tiên trong cả nước bổ nhiệm Giám đốc điều hành là Học khu Công lập Chicago, người đã bổ nhiệm Paul Vallas làm Giám đốc điều hành vào năm 1995. Công ty đã thực hiện cải cách hệ thống trường học của mình vào năm 1997, dẫn đến việc bổ nhiệm Giám đốc điều hành. bổ nhiệm Barbara Byrd-Bennett làm Giám đốc điều hành của Mayoral Control vào năm 1998.

Tranh cãi

Việc bổ nhiệm CEO đã gây tranh cãi trong một số trường hợp. Nỗ lực bổ nhiệm một giám đốc điều hành của hệ thống trường học Youngstown, Ohio đã gặp phải một vụ kiện. Vụ kiện đã không thành công. Những người đề xuất lập luận rằng, bằng cách loại bỏ quyền kiểm soát cục bộ và đặt nó vào tay một CEO, nó tạo ra một hệ thống hiệu quả hơn có thể xoay quanh hệ thống trường học. Các nhà lập luận cho rằng nó tước quyền kiểm soát và trách nhiệm địa phương khỏi sự quản lý của hệ thống trường học.

Một cuộc tranh cãi khác đã xoay quanh Barbara Byrd-Bennett, cựu Giám đốc điều hành của Trường Công lập Chicago và sau đó là Khu trường học Thành phố Cleveland. Bà Byrd-Bennett là đối tượng của bản cáo trạng liên bang gồm 23 người cáo buộc bà thực hiện kế hoạch đưa ra một hợp đồng không có giá thầu 20 triệu đô la để đổi lấy một cú đá lại. Cô đã nhận một lời nhận tội vào ngày 13 tháng 10 năm 2015.

Ví dụ về CEO của trường học

  1. Hệ thống trường công lập thành phố Baltimore đã cài đặt Tiến sĩ Gregory E. Thornton làm Giám đốc điều hành cho năm học 2014-2015. Đáng chú ý, Tiến sĩ Thornton đã thực hiện một cách tiếp cận đã khôi phục tài trợ cho nghệ thuật và giảm bớt sự đình chỉ học đường.
  2. Các trường công lập Chicago Giám đốc điều hành hiện tại của các trường là Forrest Claypool. Hệ thống được thực hiện bởi Paul Vallas sử dụng các số liệu định lượng theo đó cả học sinh và trường học được đánh giá; học sinh hoạt động kém đã bị giữ lại và các trường học kém hoạt động đã bị quản chế. Điều này dẫn đến việc đóng cửa 82 trường học kém, thay thế bằng 116 trường mới
  3. Khu học chánh thành phố Cleveland đã bổ nhiệm Eric Gordon làm Giám đốc điều hành vào năm 2011. Ông Gordon đã thực hiện Sáng kiến ​​”Con người” nhằm cải thiện “sự an toàn, hỗ trợ của học sinh và phát triển tình cảm và xã hội”. trong nước tính đến năm 2006.
  4. Trường công lập Minneapolis – Giám đốc điều hành của Trường công lập Minneapolis, Michael Goar, đã phục vụ dưới quyền Giám thị trước khi được thăng chức lên làm tổng giám đốc. Là một dấu hiệu của các cuộc đấu tranh của khu học chánh, nam sinh viên người Mỹ gốc Phi chỉ có tỷ lệ biết đọc biết viết là 20%.
  5. Học khu Philadelphia bổ nhiệm một CEO vào năm 2000
  6. Khu học chánh thành phố Youngstown – Thống đốc bang Ohio John Kasich đã ký một dự luật tạo ra vị trí Giám đốc điều hành của Khu học chánh thành phố Youngstown. Học khu đã kiện để lật ngược Bill và ngăn chặn việc bổ nhiệm một CEO. Vụ kiện đang diễn ra và Tiểu bang Ohio đã đệ đơn yêu cầu Hủy bỏ.